Historia

VÅR HISTORIA

På väg sedan 1948

OG-Bolaget startades 1948 av Erik Bogren, med en bil. Första åren kördes en hel del pappersmassa från Emsfors bruk. Under 50-talet utökades åkeriet och ytterligare 3 delägare anslöt, Arne Jonsson, Nils Bergström och Lennart Israelsson.

I samband med detta började åkeriet köra linjetrafik åt Bilspedition. 1968 Gjordes en generationsväxling och Eriks son Ove Bogren blev delägare i åkeriet.

I mitten på 90-talet blev Ove ensam ägare av bolaget. Åkeriet utökades efterhand genom uppköp av närliggande linjer. 2012 gjorde man nästa generationsväxling då Oves dotter Madelene Bogren tog över bolaget.

Sedan 2015 har JSC varit delägare i OG-Bolaget. År 2019 valde Madelene att sälja av sin del till JSC koncernen.